Dyrekcja · Struktura szkoły · Nauczyciele · Historia szkoły · Kontakt

Sapere aude

 

Nowoczesna szkoła! Wieloletnie tradycje!
Wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.
Przyjdź do nas! Zostań uczniem najlepszej choszczeńskiej szkoły średniej!

Czy wiesz, że w 2011 roku na 152 licealistów przystępujących do matury sukces odniosło aż 150 osób? 98,7%! To wynik zdecydowanie powyżej średniej ogólnopolskiej i wojewódzkiej.
Informacja : dot. podręczników roku szkolnym 2014/15

Na stronie szkoły zamieszczony jest kompletny wykaz podręczników zatwierdzonych w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie.
Szczegółowe informacje nt zakupu podręczników zostaną podane przez wychowawców klas pierwszego września 2014 roku. ( lektoraty , przedmioty specjalistyczne w szkołach zawodowych – autorzy, tytuły podręczników zostaną wskazane przez wychowawców i nauczycieli prowadzących dany lektorat/grupę zajęciową ).
Jednocześnie informujemy, że kiermasz podręczników odbędzie się 5 września 2014 roku .  

Egzamin poprawkowy 2013/2014

EGZAMIN POPRAWKOWY
w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie
za rok szk. 2013/2014
Matematyka
25 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 ( 132 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
klasa I TG, I TI, I TL, I TS, ID, IID, IIIA, IIIB
Komisja
1. mgr Krzysztof Wiklak – przewodniczący
2. mgr Beata Cieszyńska – członek
3. mgr Artur Szatkowski – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matematyka
25 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (133 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Klasa IC, IIC, IIE, II TI, IITS, III TI, IIITL
Komisja
1. mgr Beata Mitera – przewodnicząca
2. mgr Dorota Gozdur – członek
3. mgr Wioletta Kloczkowska – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matematyka
25 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (139 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Klasa: IE, IIIF, IIIG, IVTI, IVTS
Komisja
1. dr Grzegorz Brzustowicz – przewodniczący
2. mgr Irena Szatkowska – członek
3. mgr Robert Dorawa – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Historia
25 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 ( 316 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Mariusz Kloczkowski – przewodniczący
2. mgr Marlena Panek-Jerzykowska – członek
3. mgr Emilia Chrustowska – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dystrybucja
25 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (132 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Grzegorz Świtała – przewodniczący
2. mgr Iwona Błaszczyk-Wolniak – członek
3. mgr Beata Follendorf – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chemia
26 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (133 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Grzegorz Świtała – przewodniczący
2. mgr Małgorzata Starobrzańska – członek
3. mgr inż. Danuta Gucwa – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Język polski
26 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (139 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Krzysztof Wiklak – przewodniczący
2. mgr Beata Staruch – członek
3. mgr Szuba Agnieszka – członek
4. mgr Magdalena Zienda - członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Język niemiecki + Język francuski
26 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (311 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Mariusz Kloczkowski – przewodniczący
2. mgr inż. Maria Kobierzewska – członek
3. mgr Anna Adamiak – członek
1. mgr Gabryela Smolij – członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Język angielski
27 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (132 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Beata Mitera – przewodnicząca
2. mgr Małgorzata Garzyńska – członek
3. mgr Jadwiga Pawlak – członek
4. mgr Milena Szczepankowska – członek
5. mgr Aleksandra Gawlik - członek

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawy przedsiębiorczości
27 sierpnia 2014 r. godz. 8.00 (133 – sala w ZS Nr2 Noblistów )
Komisja
1. mgr Grzegorz Świtała – przewodniczący
2. mgr Iwona Błaszczyk-Wolniak – członek
3. mgr Ewa Wolniak – członek
 

Informacja dotycząca maturalnego egzaminu poprawkowego w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie

Choszczno, 04.08.2014 roku

Informacja dotycząca maturalnego egzaminu poprawkowego w Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie.

Informuję, iż z powodu remontu w szkole, sierpniowy maturalny egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony w Internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ulicy B. Chrobrego 27.
Należy stawić się obowiązkowo w hollu internatu ZS Nr 1 w Choszcznie z dowodem tożsamości o godzinie 8.45 .
Obowiązują wyznaczone sale egzaminacyjne:

Egzaminy pisemne
26.08.2014 r. godz. 8.45

Język angielski – sala 30
Komisja:
1. mgr Artur Szatkowski – przewodniczący
2. mgr Katarzyna Piotrowiak-Tyc – członek
3. mgr Agnieszka Kurpiewska – członek
Język polski – sala 32
Komisja
1. mgr Wioletta Kloczkowska – przewodnicząca
2. mgr Agnieszka Soczówka - członek
3. mgr Aleksandra Pajor – członek
Matematyka – świetlica (s. 103)
1. mgr Emilia Chrustowska – przewodnicząca
2. mgr Izabela Białek – członek
3. mgr Marian Paszkowiak – członek
4. mgr Andrzej Zakrzewski – członek

Egzaminy ustne
27.08.2014 r. godz. 8.50
Język angielski – sala 7
Komisja
1. mgr Agnieszka Soczówka
2. mgr Artur Niedzielski

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.: 95 765 24 96 lub wicedyrektor Beata Mitera – tel: 509 90 50 40  

Informacja dotycząca egzaminu poprawkowego

Uwaga !

Informacja dotycząca egzaminu poprawkowego

Informuję, iż z powodu remontu w szkole, sierpniowy egzamin poprawkowy odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Polnej w Choszcznie.
Należy stawić się obowiązkowo w hollu szkoły przy ul. Polnej o godzinie 7.45 . Obowiązują wyznaczone grupy zdających i zakresy materiału.

Terminy poszczególnych egzaminów:
25 sierpnia 2014r.:
1.) Matematyka ( trzy grupy )
2.) Historia
3.) Dystrybucja

26 sierpnia 2014 rok:
1.) Chemia
2.) Język polski
3.) Język niemiecki
4.) Język francuski

27 sierpnia 2014 rok:
1.) Język angielski
2.) Podstawy przedsiębiorczości – godz. 8.00 - egzamin poprawkowy;
godz. 12.00 - praktyka zawodowa.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.: 95 765 24 96 lub wicedyrektor Beata Mitera – tel: 509 90 50 40  

Egzaminy poprawkowe

Tutaj znajdziesz harmonogram egzaminów poprawkowych.  -dalej-

Egzamin klasyfikacyjny

Praktyka zawodowa
27 sierpnia 2014 r. godz. 12.00 sala nr 10
Komisja

  1. mgr Grzegorz Świtała – przewodniczący
  2. mgr Iwona Błaszczyk-Wolniak  – członek
  3. mgr Ewa Wolniak – członek
 

Maturalne Egzaminy Poprawkowe - sierpień 2014

Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych przedstawia się następująco:  -dalej-

Zajęcia dla uczniów, którzy w sierpniu poprawiają egzamin maturalny w roku szkolnym 2013/2014

Zapraszamy w poniedziałek, 7 lipca 2014 roku na godzinę 9.00 na spotkanie z nauczycielami matematyki, języka polskiego, języka angielskiego -  wszystkich maturzystów.
Ustalone zostaną terminy dodatkowych zajęć przygotowujących do poszczególnych egzaminów.

Telefon kontaktowy: sekretariat : 95 765 24 96

 

                                                                     Zastępca dyrektora
                                                                    Beata Mitera

 

Obóz Szkolenia Wojskowego

Zgodnie z „Regulaminem klas mundurowych” w dniach 23 – 26 czerwca 2014 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej o profilu służb mundurowych uczestniczyli w Obozie szkolenia wojskowego. Obóz ten podobnie jak w ubiegłym roku został zorganizowany i przeprowadzony na terenie koszar oraz obiektów szkoleniowych dywizjonu artylerii samobieżnej (das) 12 Brygady Zmechanizowanej w garnizonie Choszczno.
 -dalej-

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ... [ 48 ]
 

Europejski Fundusz Społeczny

Szkolny zestaw podręczników

Jeszcze sporo dni do końca wakacji.

Migracje: integracja przez edukację

Wyższa Szkoła logistyki

Choszczno. Szkolny Klub Europejczyka

60-lecie szkoły
60lat liceum w Choszcznie
Strona jubileuszowa

Poprzednia wersja strony
Poprzednia wersja strony internetowej